Road to Budapest

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.7.200€3.616€Raised 3.616€ towards the 7.200€ target.50%
Tot nu toe hebben we €3.616 opgehaald van ons €7.200 doel!
Bedankt voor je steun.

Wil je ook doneren?

  1. Maak een bedrag over naar Rekeningnummer: NL23 RABO 0158 260 767
  2. ten name van: PSV Zwemsporten
  3. Mededeling: Budapest donatie