Road to Budapest

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.6.640€5.908€Raised 5.908€ towards the 6.640€ target.89%
Tot nu toe hebben we €5.908 opgehaald van ons €6.640 doel!
Bedankt voor je steun.

Wil je ook doneren?

  1. Maak een bedrag over naar Rekeningnummer: NL23 RABO 0158 260 767
  2. ten name van: PSV Zwemsporten
  3. Mededeling: Budapest donatie